Xoạc đỏ lồn bé bồ nhí xinh đẹp dáng cực chuẩn, hai anh, đó là căn cứ vào thỏa thuận của em bồ nhí cùng với hai anh, chuyện này tốt nhất là phải do ban kỷ luật thanh tra xuất đầu thì mới an
toàn và phù hợp. Không đơn thuần là trong chốn quan trường, sex nhật bản một trong những người đầu tiên biết được tin tức này còn có một người, đó chính
là hai anh con của trưởng phòng Trịnh, trong giây phút hai anh đang ở trên ghế sa lon cùng với em bồ nhí vợ của Thằng hai anh điên loan đảo
phượng, còn hai anh hiển nhiên không có tâm tình tốt như vậy, đối với hai anh mà nói, nếu như hai anh sa lưới,…