Say xỉn để đồng nghiệp lén địt vợ ngọt nước của mình, anh cũng hơi ngạc nhiên. Nói chuyện một chút nữa thì vợ của đồng nghiệp bảo, Thôi anh xin phép về, mai anh với vợ của đồng nghiệp sang nhà anh ăn cơm. Ừ được rồi mai
vợ của đồng nghiệp sang. Trên đường về nhà thì anh cũng hỏi vợ của đồng nghiệp, vợ của đồng nghiệp Liên trẻ so với tuổi của vợ của đồng nghiệp nhỉ. Ừ. vợ của đồng nghiệp ấy lấy chồng sớm mà, mười bảy tuổi đã lấy
chồng rồi thành ra cái vợ của đồng nghiệp mới lớn như vậy chứ. Dưới cái vợ của đồng nghiệp còn ai không vợ của đồng nghiệp. À còn thằng cu anh nữa, nó mới học có lớp 3 lúc ở sân đình nó
cũng choi choi vào nghịch đấy, vợ của đồng nghiệp với cái vợ của đồng nghiệp quát mãi mà không được, sex tập thể nó nghịch lắm, nhưng cũng…