Đụ vào bím em người mẫu Misuzu Tachibana dáng ngon, chồm hổm ngồi trên mặt đất rửa chân cho anh, trong lúc này, trong phòng này chỉ còn lại tiếng động như vậy, sự yên lặng cũng là
phương thức duy nhất để biểu đạt. em người mẫu cứ làm như vậy không phải là chua chát cho em người mẫu quá sao. Hơn nữa làm như vậy cũng không đáng đâu. Thật
lâu anh đánh vỡ trầm mặc nói ra. Nói gì thì em người mẫu cũng là thôn dân, có cái gì mà đáng giá hay không. Chẳng qua là cho qua tháng ngày, xnxx
với lại đời em người mẫu coi như là đã xong rồi, chồng thì không quan tâm đến, cha chồng thì bức bách, như…