Chịch gái tuổi teen mông má căng vít ngọt nước, Kim cười cười nói với hai người. anh tổng giàm đốc Kim nói không phải là không có đạo lý, nhưng gái teen cảm thấy được chiêu này chỉ đến khi nào
vào bước cuối cùng mới nên dùng, dù sao nếu như không cần giải quyết bạo lực, thì chúng ta cứ giải quyết trong ôn hòa là tốt nhất, hơn nữa đa
số những người trực tiếp khai thác này đều là dân của các thôn phụ cận, dân chúng địa phương đào mỏ than tại đây, sex hiếp dâm bây giờ thì là nhìn không
thấy gì cả, sau đó vài chục năm, địa thế ô nhiểm tan hoang, nước ngầm đoạn tuyệt, thì chính dân chúng tại…